Thermografische Scan

E: info@luchtdichtrenoveren.nl

Thermografische Scan

Met een thermografische scan kunnen onvolkomenheden als isolatiegebreken, koudebruggen en luchtlekken in de gebouwschil efficiënt, op afstand (grote oppervlakken) en niet-destructief in kaart worden gebracht.

De onderzoeksmethode is gebaseerd op het meten van variaties in warmteoverdracht door straling in het infrarood-deel van het spectrum (een scala van opeenvolgende kleuren). Hiermee kan de temperatuurverdeling aan de buitenzijde van een gevel in het stookseizoen nauwkeurig zichtbaar worden gemaakt.

Voorafgaand aan een renovatieproject biedt een thermografische scan in combinatie met een blowerdoortest een juiste diagnose.

Bron: Thermodicht