Welkom Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen

E: info@luchtdichtrenoveren.nl

Welkom Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen

Luchtdichtheid van bouwobjecten wordt steeds belangrijker op weg naar een beter, veiliger en comfortabeler gebouw. uw bedrijf participeert in dit ontwikkelingsproces.

Vanuit de steeds strenger wordende eisen (Qv10 waardes van 0,6 en 0,4 zijn geen uitzondering) hebben wij een uniforme meetmethode (SKH-BGS13-01) ontwikkeld voor het uitvoeren van Luchtdichtheidsmetingen. De grondleggers van deze beoordelingsgrondslag hebben zich verenigd in een branchevereniging.

Deze branchevereniging, de NBvL (Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen) heeft als voornaamste doel het bij elkaar brengen van de verschillende partijen om de kennis over luchtdichte gebouwen met elkaar te verhogen.

U kunt dan ook lid worden van deze vereniging!

Als lid kunt u profiteren van de kennis, ervaring en de diverse producten welke aanwezig zijn bij de leden van deze branchevereniging. De aanwezige kennis wordt gedeeld via de website www.nbvl.nl. Regelmatig worden georganiseerde bijeenkomsten gehouden. Bedrijven die metingen voor luchtdichtheid uitvoeren, kunnen lid worden van deze branchevereniging. Personen die de metingen uitvoeren kunnen gecertificeerd worden door SKH na het behalen van de theoretische test en de periodieke praktijkcontrole.

Leveranciers van luchtdichtheidsmaterialen kunnen zich eveneens aanmelden als steunend lid. Met steeds betere producten voor luchtdichtheid kan een goede bijdrage geleverd worden door hun kennis te delen met bijvoorbeeld bouwbedrijven, adviesbureaus en de praktijkervaring, welke is opgedaan bij deze producten door de meet- en validatiebureaus.

Iedereen die affiniteit heeft met Luchtdichtheid kan zich dan ook aanmelden als lid, of steunend lid.

Het einddoel is uiteraard te komen tot een energiezuinige woning of gebouw. Om dit te bereiken zijn we afhankelijk van ontwerpers, bouwbedrijven, leveranciers van luchtdichtheidsmaterialen, meetbureaus en niet te vergeten adequate kennis over het zeer essentiële belang van ‘Luchtdichtheid’!

Word lid van branchevereniging NBvL en maak het ‘luchtdichte’ verschil.

Interesse?

Voor meer informatie, kijk op www.nbvl.nl

Leave a Reply