Bouwnormen

E: info@luchtdichtrenoveren.nl

Welke regels gelden er nou precies bij verbouw voor de thermische prestatie en luchtdoorlatendheid van de gebouwschil? Bij verbouwingen geldt doorgaans het ‘rechtens verkregen niveau’, dat is de huidige kwaliteit van het bouwwerk, mits dat legaal is verkregen. Met voor gesloten constructieonderdelen een ondergrens van een Rc-waarde van ten minste 1,3 m2K/W. Voor de luchtdoorlatendheid is geen ondergrens benoemd. Hier kunnen de verschillende luchtdichtheidsklassen die in de NEN-norm 2687 worden genoemd ook als uitgangspunt worden genomen.

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC), die wordt bepaald volgens de EPG-norm NEN 7120 en waarmee de energetische prestatie van een gebouw duidelijk wordt is alleen van toepassing op nieuwbouw. Voor bestaande bouw moet de methodiek in de norm nog definitief ontwikkeld worden. Bij renovatie is er dus ruimte en vrijheid om te bepalen hoe hoog je de lat legt.

Wel zijn er een aantal uitzonderingen. Deze zijn in 2013 doorgevoerd als wijzigingen op het bouwbesluit 2013. Zo geldt voor volledig nieuwe uitbouwen en dakkapellen de nieuwbouweis voor thermische isolatie. Maar ook bij verbouwingen waarbij meer dan 25% van de integrale gebouwschil wordt vervangen geldt de nieuwbouweis. De thermische isolatie dient dan tenminste een Rc-waarde van 3,5 m2°K/W te hebben. Let wel dat het gaat om een wijziging van de integrale gebouwschil. Na­isoleren waarbij de bestaande constructie groten­ deels in stand wordt gehouden – zoals het plaatsen van voorzetwanden – is volgens het besluit niet als ingrij­pende renovatie aangemerkt. Het positieve is dat met deze wijzigingen het signaal wordt afgegeven dat een goede schil belangrijk is en daarmee krijgt het principe van trias energetica aandacht.

Echt duurzaam en energiezuinig bouwen vraagt om een totaalvisie, om maatwerk. Dat past niet bij het bouwbesluit, wat in feite slechts een stelsel van wettelijke minimumeisen is. Dat vraagt om inzicht en inzet van professionals. 

Overige normen die als uitgangspunt kunnen worden gehanteerd bij renovatieprojecten: 

NEN 1068 Thermische isolatie van gebouwen en rekenmethode warmteverlies
NEN 1087 Bepalingsmethode ventilatiecapaciteit
NEN 2686 Luchtdoorlatendheid voor gebouwen of delen van gebouwen
NEN 2778 Vochtwering in gebouwen
NEN 3661 Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en sterkte gevelvullingen
NEN-EN 12207 geeft een methode voor het weergeven van de beproevingsresultaten voor ramen en deuren na beproeving van de luchtdoorlatendheid volgens NEN-EN 1026.
NEN EN 1026 Ramen en deuren – luchtdoorlatendheid – Beproevingsmethode.NEN EN 1027 Ramen en deuren – waterdichtheid – Beproevingsmethode

 Bron: NEN, Duurzaamgebouwd