BlowerDoor Test

E: info@luchtdichtrenoveren.nl

Meten is weten

Bij de aanvraag van een bouwvergunning is de beoogde luchtdoorlatendheid vooraf rekenkundig vastgelegd met de zogenaamde Qv 10-waarde in de EPC berekening. Om vast te stellen of de luchtdichtheid van een gebouw daadwerkelijk is gerealiseerd conform de uitgangspunten is een luchtdichtheidsmeting met behulp van een BlowerDoor Test noodzakelijk. Bij bestaande bouw wordt de BlowerDoor  Test tegenwoordig steeds vaker toegepast als vertrekpunt voor energiebesparende maatregelen.

Een BlowerDoor Test is een soort druktest waarbij een speciale ventilator in een buitendeuropening wordt geplaatst en waarmee de luchtdichtheid van een ruimte kan worden vastgesteld. Op deze manier kunnen de lekken in de schil worden opgespoord en kan worden achterhaald waar er zich warmteverliezen en vochtproblemen voordoen.

Hoe werkt een BlowerDoor Test?

Bij een BlowerDoor Test wordt in de woning of het gebouw een beperkte over- of onderdruk wordt gecreëerd. De maximaal toe te passen druk zal doorgaans niet boven de 50 Pascal (ongeveer 5 kg/m²) uitkomen. Om het gebouw onder druk te kunnen zetten wordt in een van de deurkozijnen een dicht scherm geplaatst met daarin een ventilator (zie foto). Het gebouw wordt vervolgens geprepareerd waarbij luchtkanalen en rookgasafvoeren in de thermische schil tijdelijk worden afgesloten. Met behulp van speciale meetsoftware wordt tenslotte het gehele meetproces stap voor stap doorlopen.Tijdens de tests wordt bij verschillende drukpunten gemeten hoeveel liters lucht er via de kieren en onbedoelde gaten in de thermische schil van het gebouw ontsnapt. De methode om de luchtdichtheid van woningen of gebouwen te meten staat beschreven in de norm NEN 2686.

Wil je meer informatie over de BlowerDoor Test? Onze kennispartner Thermodicht vertelt je graag over de mogelijkheden.