Thermische isolatie belangrijker bij renovatie

E: info@luchtdichtrenoveren.nl

Thermische isolatie belangrijker bij renovatie

thermische isolatiePer 1 juli 2013 zijn er aantal wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012. Zo zijn er een aantal nieuwe eisen van de herziene Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) doorgevoerd. De eisen ten aanzien van de thermische isolatie bij renovatie zijn verder aangescherpt.

Thermische isolatie belangrijker

Een van de nieuwe eisen heeft gevolgen bij een ingrijpende renovatie van een woning of utiliteitsgebouw. Een ingrijpende renovatie houdt in dat meer dan 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of vergroot wordt. Een ingrijpende renovatie heeft gevolgen voor de eisen aan de thermische isolatie. Bij een ingreep moet de isolatie op nieuwbouwniveau komen. Dat houdt in dat de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte een Rc-waarde van ten minste 3,5 m2°K/W moet hebben. Zodra bijvoorbeeld een dak of gevel compleet wordt vernieuwd, kan er direct isolatie aangebracht worden die voldoet aan de nieuwbouweis.

Energiezuinigheid

Op de discussie is door enkele experts gereageerd. Harm Valk, senior consultant bij Nieman Adviseurs, zegt: “Hiermee voldoet Nederland weer beter aan de EPBD; nu het label nog. Overigens is de praktische betekenis beperkt, vanwege de randvoorwaarde dat het de ‘integrale gebouwschil’ moet betreffen. In de toelichting is uitgelegd dat de eis bijvoorbeeld niet geldt bij het plaatsen van voorzetwanden. Als signaal is het wel waardevol, ik wees daar in mijn blogpost al op: het wordt nog een keer benadrukt dat een goede thermische schil de basis vormt van een energiezuinig gebouw.

Extra isolatie

Niels Arendonk, technisch commercieel adviseur bij ZND Nedicom, specialist in duurzame gebouwschillen, antwoordt: “Ik vraag me alleen af hoe we er mee om moeten gaan indien het aanbrengen van extra isolatie erg veel bouwkundige ingrepen vergt. Het kan soms erg lastig zijn bij renovatie om extra isolatie aan te brengen. En als er al een Rc van 3.0 aanwezig is lijkt het mij ook wat overdreven om deze te moeten ophogen”.

Rc-waarde = 5

Er ligt een plan vanuit het Rijk om de isolatie-eis voor nieuwbouw per 1 januari 2015 te verhogen tot een Rc = 5 m2K/W. De Lente Akkoord partners (Neprom, NVB Bouw, Bouwend Nederland en Aedes) hebben er in maart dit jaar voor gepleit om de isolatie-eis per bouwdeel te differentiëren: de Rc voor daken naar 6,0, voor gevels naar 4,5 en de Rc voor begane grondvloeren niet verhogen.

Bron: Energievastgoed.nl

Foto: Lente Akkoord

Leave a Reply