Extreem zuinige huizen dankzij innovatief renovatieproject

E: info@luchtdichtrenoveren.nl

Passiefrenovatie_Hestia

De plannen voor ‘de bestaande wijk van morgen’ in Kerkrade-West krijgen vorm. Eind november is woonmaatschappij Hestia groep in Kaalheide gestart met de duurzame renovatie van drie modelwoningen. Dankzij een innovatieve aanpak krijgen de huurwoningen in acht werkdagen compleet nieuwe gevels, een nieuw dak met zonnepanelen en worden ze op passiefhuis-niveau gebracht.

Op 21 december wordt de oplevering van de modelwoningen gevierd en krijgen genodigden de gelegenheid de extreem energiezuinige woningen met eigen ogen te zien. De renovatie van de overige 150 woningen aan de Dahliastraat en omgeving start begin 2012. ‘De bestaande wijk van morgen’ is een deelproject van ‘West Wint aan ruimte’.

Innovatief project
Jack Vinken (directeur-bestuurder van Hestia groep) vertelt enthousiast over dit landelijk voorbeeldproject. ‘Hestia groep investeert sinds een aantal jaren fors in energiebesparende maatregelen. Het mes snijdt aan twee kanten: energiebesparende maatregelen zijn goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze bewoners. In Kaalheide gaan we door de innovatieve aanpak een flinke stap verder. Dit grootschalige renovatieproject is uniek door de snelle bouwmethode, de focus op energiebesparing en duurzaamheid, de grootschalige toepassing van zonnepanelen, de aandacht voor het uiterlijk van de woningen en de integrale buurtaanpak. Onze investering bedraagt ongeveer  € 100.000 per woning. Dat is een flink bedrag, toch vinden wij deze investering verantwoord. De buurt krijgt door de renovatie namelijk een positieve impuls, de woonlasten blijven voor bewoners beheersbaar dankzij de fors lagere energierekening, terwijl het wooncomfort er flink op vooruit gaat. Bovendien is het milieuvoordeel groot en kunnen andere woningcorporaties profiteren van de ervaringen die we tijdens dit innovatieve passiefrenovatieproject opdoen.’

Snelle bouwmethode
De renovatie duurt per woning ongeveer acht werkdagen. Bewoners kunnen tijdens de renovatie gewoon in hun huis blijven wonen. De nieuwe gevels en het nieuwe dak zijn prefab en worden kant en klaar met een vrachtauto aangeleverd. De nieuwe gevels worden dezelfde dag geplaatst, zodat de woning ’s nachts dicht is. Aan de buitenkant van de nieuwe gevel komt een dikke laag isolatiemateriaal. Het nieuwe scharnierdak wordt over het bestaande dak heen gelegd, zodat de overlast voor bewoners zo gering mogelijk is.

Maatwerk
Maurice Vincken (projectleider van Hestia groep): ‘De plannen zijn in goed overleg met de bewoners uitgewerkt. Elke bewoner krijgt een aantal keuzemogelijkheden. Zo kan iedereen kiezen uit verschillende voordeuren en bepaalt elke bewoner zelf de kleur van zijn voordeur, buitenbrievenbus en vensterbanken. De 153 huurwoningen dateren uit de 70-er jaren en bestaan uit vier woningtypen: eengezinswoningen met schuin dak, eengezinswoningen met plat dak en onder- en bovenwoningen. Elk woningtype vraagt om een eigen aanpak. Daarnaast houden we bij de renovatie uiteraard rekening met voorzieningen die bewoners zelf hebben aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan aanbouwen of rolluiken. We leveren zoveel mogelijk maatwerk. Dit maakt de uitdaging extra groot. Van elk woningtype maken we een modelwoning. De ervaringen bij deze modelwoningen gebruiken we om de aanpak samen met aannemer BAM verder te optimaliseren’.

Forse energiewinst
Elke woning krijgt behalve nieuwe gevels en een nieuw dak, een nieuwe HR-combiketel, nieuwe radiatoren, een zonneboiler en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Ook wordt de begane grondvloer geïsoleerd. De meeste woningen worden op passiefhuis-niveau gerenoveerd, dat wil zeggen dat ze extreem energiezuinig zijn. Het energielabel stijgt van gemiddeld D naar A++. Door de isolatie daalt het gasverbruik fors: van gemiddeld 1.600 m3 naar 500 – 600 m3 per jaar. Dit betekent dat de gasrekening bij de eengezinswoningen met ruim  € 50 per maand daalt. Hier staat een huurverhoging tegenover van  € 40. Behalve op zijn gasrekening bespaart de bewoner dankzij de zonnepanelen ook nog op z’n elektrarekening. Meedoen aan de renovatie levert alleen maar voordelen op: financieel voordeel, meer wooncomfort én een veel mooier huis.

Lagere elektrarekening dankzij zonnepanelen
Op de ene dakhelft (de zonkant) komt een dakgeïntegreerd zonnesysteem met zonnepanelen die zonlicht omzetten in stroom of zorgen voor warm water. De zonnepanelen zijn gekoppeld aan het elektriciteitsnet, zodat de bewoner alleen het nettoverbruik betaalt. Gemiddeld gebruikt een huishouden in Nederland per jaar 3.500 kWh. De eengezinswoningen met schuin dak wekken per jaar naar verwachting 2.800 kWh op. Uitgaande van dit voorbeeld betaalt de bewoner slechts 700 kWh aan zijn energieleverancier. Zo bespaart hij per maand circa  € 48 op zijn elektrarekening. De bewoner betaalt aan Hestia groep de helft van dit bedrag voor het gebruik van de zonnepanelen. Per saldo gaat hij er in dit voorbeeld dus  € 24 op vooruit. Voor de overige woningtypen is het voordeel kleiner.

Integrale benadering
De renovatie van de 150 huurwoningen start in april en duurt ongeveer een jaar. ‘In januari starten we met huisbezoeken en krijgen alle bewoners de gelegenheid om de modelwoningen te bekijken, zodat ze een goed beeld krijgen van de renovatie. De eerste reacties zijn heel positief. Ook krijgt iedereen een uitgebreide informatiemap. De vijf eigenaarbewoners in de buurt kunnen onder gunstige voorwaarden meedoen met de renovatie’. Niet alleen de woningen worden opgeknapt, ook de openbare ruimte en de leefbaarheid in de buurt worden verbeterd. Hiervoor worden samen met de gemeente Kerkrade en bewonerswerkgroepen plannen gemaakt. Zo wordt Kaalheide ‘de bestaande wijk van morgen’.

Bron: BAM Woningbouw