Passiefhuis

E: info@luchtdichtrenoveren.nl

passiefhuis renovatie kroevenWat is een passiefhuis?
Een passiefhuis onderscheidt zich door de bijzondere combinatie van een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik.

Door een goed uitgekiend compact ontwerp, georiënteerd op de zon, uitgevoerd met zeer goede schilisolatie en een effectieve kierdichting, kan warmte nauwelijks weg uit het passiefhuis. Hierdoor is er nog maar heel weinig energie nodig om de woning in de winter op temperatuur te houden. Dan zorgen passieve warmtebronnen zoals de zon en interne warmtebronnen zoals bewoners en huishoudelijke apparaten voor bijna alle benodigde warmte. Door de kleine hoeveelheid verwarming die dan nog nodig is op een slimme manier over de lucht van het gebalanceerde ventilatiesysteem aan te voeren, is een conventioneel verwarmingssysteem overbodig. In de zomer garanderen passieve strategieën zoals een goed ontwerp, zware schilisolatie, de aanwezigheid van thermische massa, zonwering en nachtventilatie een comfortabel en gezond binnenklimaat.

Energiebesparing, comfort en gezondheid
Elk passiefhuis draagt op deze manier eenvoudig bij aan een opmerkelijke energiebesparing, zonder op comfort of andere aspecten in te leveren; door de afwezigheid van koudestraling als gevolg van een uitstekende isolatie van de schil in combinatie met een voortreffelijke kierdichting en koudebrugvrije detaillering, gebruik van zonlicht als belangrijkste verwarmings- en verlichtingsbron en een voortdurende toevoer van verse en schone ventilatielucht, ontstaat een gezonder en aangenaam binnenklimaat. Al deze ontwerptechnische, bouwkundige en installatie technische maatregelen zijn onderdeel van de passiefhuistechnologie die gebaseerd is op specifieke kennisontwikkeling in het buitenland.

De oorsprong van passiefhuis
Het passiefhuisconcept is oorspronkelijk – eind jaren tachtig – ontwikkeld door Prof. Bo Adamson aan de Universiteit van Lund in Zweden en in de jaren negentig verder gebracht door het wetenschappelijke Passiv Haus Institut (PHI) in Darmstadt onder leiding van Dr. Wolfgang Feist. Feist is bij uitstek de grondlegger van de verdere verspreiding van de passiefhuistechnologie in Europa en daarbuiten. Inmiddels is een groot aantal insituten en onderwijsinstellingen vooral in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland betrokken bij de kennisontwikkeling en kennisoverdracht van deze duurzame technologie.

Eisen Passief Bouwen en Renoveren
Bij Passief Renoveren moet een bestaande woning na renovatie aan de volgende (hoge) minimumeisen voldoen (zie tabel).

Passief Bouwen eisenRenovatieNieuwbouw
Maximale warmtevraag25 kWh/m2 verwarmd vloeroppervlak per jaar15 kWh/m2 verwarmd vloeroppervlak per jaar
Maximaal primair energiegebruik130 kWh/m2 per jaar120 kWh/m2 per jaar
Infiltratie1,0 h – 1 bij 50 Pa drukverschil0,6 h – 1 bij 50 Pa drukverschil

De maximaal toegestane warmtevraag ligt bij renovatie hoger dan bij nieuwbouw. Dat wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat de oriëntatie voor passieve en actieve zonne-energie in de bestaande bouw al vastligt. Passief Bouwen stelt zowel eisen aan het gebouwgebonden energiegebruik als het gebruiksgebonden energiegebruik. Bij gebouwgebonden energiegebruik spelen de volgende factoren een rol: oriëntatie, isolatiewaarden, glas- oppervlak, infiltratie, ventilatie en dergelijke. Het gebruiks- gebonden energiegebruik wordt bepaald door: energiebehoefte voor ruimteverwarming en koeling, ventilatie, warmtapwater, verlichting en huishoudelijke apparatuur.

Wil je meer informatie? Lees dan het themablad ‘Renoveren op Passief-niveau’ van Agentschap NL.

Bron: Stichting PassiefHuis Holland