VLA ontwikkelt onderhoudsnorm woningventilatie

E: info@luchtdichtrenoveren.nl

VLA ontwikkelt onderhoudsnorm woningventilatie

Onderhoud woningventilatieIn het kader van het Ventilatiekeur heeft de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) de onderhoudsnorm woningventilatie opgesteld. Deze norm, bedoeld voor ventilatiesystemen in bestaande woningen, verzekert opdrachtgevers als woningcorporaties, vastgoedbeheerders en VvE-beheerders ) van een letterlijk en figuurlijk gezond binnenmilieu. Een optimaal functionerend ventilatiesysteem komt immers de gezondheid van de eindgebruikers (bewoners) ten goede, omdat schadelijke stoffen uit het binnenmilieu worden afgevoerd en betekent ook het behoud van het woningbezit, omdat schimmelvorming en houtrot wordt voorkomen!

Checklist
De onderhoudsnorm woningventilatie bevat voorwaarden, eisen en bepalingsmethoden voor het specialistisch onderhouden en reinigen van woonventilatiesystemen. Vervuiling van ventilatieroosters, toe- en afvoerventielen, ventilatoren, filters en luchtkanalen heeft een negatief effect op de capaciteit van de ventilatie-installatie met als gevolg een mindere kwaliteit van het binnenmilieu. Periodieke en juiste reiniging van alle relevante onderdelen van het woonventilatiesysteem voorkomt dit.

Met behulp van een bijbehorende checklist wordt het ventilatiesysteem zorgvuldig gecontroleerd. Aspecten die worden getoetst, zijn:

– Fysieke reinheid;
– Ventilatiecapaciteit;
– Onderhoudsschema’s;
– Reinigings-/vervangingsschema’s.

Aan de hand van de uitkomsten van de checklist wordt zichtbaar welke werkzaamheden er moeten worden gedaan. Opdrachtgevers krijgen een overzicht van zowel de uitgevoerde werkzaamheden als het resultaat daarvan. De VLA adviseert om onderhoud aan een woonventilatiesysteem als een collectief systeem met dakventilatoren en een individueel ventilatiesysteem in een woning gemiddeld eens in de 4 en 5 jaar te laten uitvoeren.

Keurmerk VK
De onderhoudsnorm woningventilatie, ook wel aangeduid als Ventilatiekeur (VK), kent 3 verschillende kwaliteitsniveaus. De hoogte van elk kwaliteitsniveau wordt aangegeven met een aantal sterren. Bij Keurmerk VK*** wordt het ventilatiesysteem ingeregeld met een overcapaciteit van 20% . Bij VK** is de ventilatiecapaciteit lager dan 120%, maar voldoet wel aan de minimale norm/eis. In beide gevallen voldoet de installatie aan de eisen van reinheid. Die eis van reinheid geldt ook voor het VK* . Echter bij VK* wordt daarentegen niet voldaan aan de minimale norm/eis.

Voorlichting gebruiker
Voor de VLA is voorlichting aan de gebruiker een geïntegreerd én belangrijk onderdeel van de onderhoudsnorm woningventilatie. En dat is niet voor niets, want in de meeste gevallen weten gebruikers absoluut niet hoe zij het ventilatiesysteem juist moeten gebruiken en hoe bepaalde onderdelen moeten worden onderhouden. Daarom richt de voorlichting zich op:

– Onderhoud van de ventilatieroosters en toe en afvoerventielen.
– Onderhoud (en mogelijke vervanging) van de filters.
– Gebruik elektrische standenschakelingen.
– Uitleg sensoren.

Om de kwaliteit van de onderhoudsnorm woningventilatie te waarborgen, wordt deze jaarlijks door onafhankelijk instanties gecertificeerd.

Bron: VLA.nu

Leave a Reply