Commissioning: bureaucratische noodzaak, vanzelfsprekendheid of uitkomst?

E: info@luchtdichtrenoveren.nl

Commissioning: bureaucratische noodzaak, vanzelfsprekendheid of uitkomst?

Commissioning Commissioning is een methode voor prestatieborging van bouwprocessen, gebouwen en installaties. Het heeft als doel dat de onderdelen van het gebouw tijdens en na de oplevering voldoen aan de vooraf overeengekomen eisen. De kwaliteit wordt hiermee verhoogd met minder klachten en faalkosten als gevolg. Commissioning wordt op dit moment nog beperkt toegepast maar wint aan belangstelling omdat er een toenemend belang is voor duurzaamheidskenmerken voor gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn BREEAM-NL en LEED. Bij deze keurmerken  is commissioning een verplicht onderdeel om te komen tot certificering.

De belangstelling voor commissioning groeit. In januari van dit jaar is daarom de Dutch Building Commissioning Association (DBCA) opgericht. Dit platform stelt zich ten doel de acceptatie en toepassing van commissioning in Nederland als efficiënte methode voor prestatieborging te vergroten. Building enclosure commissioning, oftewel gebouwschil commissioning kan hier ook onder worden gerekend.

Hoe gaat het in zijn werk?
Commissioning begint bij de start van een project met het schrijven van een commissioningplan waarin de organisatie en uitvoering van de kwaliteitsborging in alle fasen van het bouwproject staat beschreven. En in de beheersfase is commissioning gericht op het in stand houden van de goede werking en het verifiëren van de geleverde prestaties. De ‘Commissioning Autoriteit’ organiseert en begeleidt het Commissioningproces als een onafhankelijk technisch accountant.

Gebouwschil Commissioning
Door de toenemende energieefficiente woningen die worden voorzien van een goed isolatiepakket wordt luchtdichtheid steeds belangrijker. Vochtproblemen en tochtklachten worden bij goede uitvoering van detaileringen voorkomen en technische installaties kunnen optimaal hun werk doen zodat er een comfortabel en gezond binnenklimaat ontstaat. Juist deze goede uitvoering is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het begint allemaal met een goed ontwerp van deugdelijke details. Deze details moeten bovendien praktisch uitvoerboerbaar zijn en gebruikte materialen dienen goed op elkaar afgestemd te zijn. En omdat er veel partijen uit verschillende disciplines bij het bouwproces betrokken zijn en werkzaamheden elkaar opvolgen is het moeilijk aan te geven wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit. Fouten die zich gaandeweg het bouwproces opstapelen kunnen achteraf wel in kaart worden gebracht maar zijn dan vaak erg kostbaar om te herstellen.

Commissioning van de gebouwschil, oftewel Building Enclosure Commissioning (BECx), kan hier uitkomst bieden. De eerder in dit artikel genoemde ‘Commissiong Autoriteit’ bewaakt in dit geval de kwaliteit van de uitvoering en dat voorkomt een hoop onduidelijkheid. Gedurende het bouwproces wordt er nagegaan of de detailleringen voldoen aan de ontwerpspecificaties en of de uitvoering vakkundig geschiedt. Deze verificatie van conformiteit wordt bereikt door het uitvoeren van inspecties, controles en tests, zoals bijvoorbeeld de BlowerDoor test.

Met het complexer worden van bouwprojecten nemen de verantwoordelijkheden toe. Hiermee groeit ook de behoefte aan objectieve toetsing. Wat is jouw mening over gebouwschil commissioning? Is het een bureaucratische noodzaak dat bouwprocessen vertraagd, biedt het uitkomst en kan het de opgeleverde kwaliteit verhogen of is het vanzelfsprekend dat een dergelijke prestatieborging deel uitmaakt van het hele bouwproces?

Deel je mening in onze LinkedIn Groep ‘Luchtdicht Renoveren’

Leave a Reply