Leuke video over luchtdicht bouwen

E: info@luchtdichtrenoveren.nl

Duurzaamheidsprestatie van de gebouwschil onderzocht

Luchtdichtheid GebouwschilHet Europese onderzoeksbureau Fraunhofer Institute heeft in Stuttgart bij de oplevering van 52 -volgens passiefhuis standaard gebouwde rijtjeswoningen – luchtdichtheidsmetingen verricht. Deze metingen zijn bij 31 van de 52 woningen na 2 jaar nog een keer uitgevoerd. De aanvankelijke luchtdichtheidsmetingen van alle 52 rijtjeswoningen resulteerde in een gemiddelde n50-waarde van 0,37 h-1, terwijl de vervolgmetingen van de 31 woningen een lichte stijging van de gemiddelde n50-waarde van 0,09 h-1 lieten zien. Na de vervolgtesten bleken 5 van de 31 in 2002 gemeten woningen niet meer te voldoen aan de oorspronkelijke luchtdichtheidseis van n50 ≤ 0,6 h-1. Niettemin werd er in vergelijking met ‘standaard’ woningen nog steeds een relatief goed luchtdichtheidsniveau gemeten, namelijk een maximale n50 waarde van 0,9 h-1.

Een meer recente studie van B. Bossard en U.P. Menti dat in juni 2013 op het 8e Internationale BUILDAIR Symposium in Hannover werd gehouden liet geen correlatie zien tussen de mate van luchtdichtheid en de leeftijd van het gebouw. De studie werd uitgevoerd in Zwitserland en had betrekking op luchtdichtheidsmetingen bij 25 gebouwen, uitgevoerd tussen 1996 en 2012, bestaande uit één- en meergezinswoningen, openbare gebouwen en scholen waarvan de meerderheid was gecertificeerd als MINERGIE-P . Bij de meerderheid van de gebouwen werd tussen de eerste en de tweede meting een verschil van minder dan +/-20% waargenomen.

Lees verder…

Samenwerking in de bouw voor duurzame kwaliteit

Samenwerking bouwBouwen is te complex geworden, meent Stefan Schuwer, bestuurder van woningcorporatie Ymere. Kirsten Feldbrugge filosofeert met hem over veranderingen die de bouw moet ondergaan.

“Bouwen is te complex geworden. Eens bedachte systemen worden steeds maar uitgebreid en zo wordt alles ingewikkeld en groot. Geld wordt verspild in sub-optimale processen, waarin geen waarde wordt toegevoegd. Het maximale waar men aan wil voldoen zijn de minimumeisen. Is buitenruimte bij een woning niet meer verplicht in het Bouwbesluit? Dan wordt die uit de plannen geschrapt. Zonder te vragen wat dat betekent voor de kwaliteit van de woning.”

Lees verder…

Luchtdicht bouwen: de nieuwe manier van bouwen

Luchtdicht Bouwen DuurzaamDe afgelopen jaren is er een tendens ontstaan om nieuwbouwwoningen rekenkundig “energiezuiniger” te maken door verschillende installatietechnische oplossingen. Maar door deze zogenoemde oplossingen wordt de eindgebruiker alleen maar misleid. Over het algemeen dienen deze oplossingen als camouflage middel omdat de woning niet voldoet aan de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) eisen om een bouwvergunning te krijgen. Dat moet anders en dat vinden ze bij de overheid ook.

Het streven in het Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw is om de nieuwbouw in 2015 ten opzichte van 2007 voor de helft energiezuiniger te maken. En voor 2020 streeft de overheid zelfs naar energieneutrale nieuwbouw. Het voordeel hiervan is dat de voorzieningszekerheid van onze fossiele energie vergroot wordt, wat betaalbare huisvesting als gevolg heeft. Niet voor niets dat de term luchtdicht bouwen actueler dan ooit is. Luchtdicht bouwen is namelijk de nieuwe manier van bouwen.

Lees verder…

VLA ontwikkelt onderhoudsnorm woningventilatie

Onderhoud woningventilatieIn het kader van het Ventilatiekeur heeft de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) de onderhoudsnorm woningventilatie opgesteld. Deze norm, bedoeld voor ventilatiesystemen in bestaande woningen, verzekert opdrachtgevers als woningcorporaties, vastgoedbeheerders en VvE-beheerders ) van een letterlijk en figuurlijk gezond binnenmilieu. Een optimaal functionerend ventilatiesysteem komt immers de gezondheid van de eindgebruikers (bewoners) ten goede, omdat schadelijke stoffen uit het binnenmilieu worden afgevoerd en betekent ook het behoud van het woningbezit, omdat schimmelvorming en houtrot wordt voorkomen!

Checklist
De onderhoudsnorm woningventilatie bevat voorwaarden, eisen en bepalingsmethoden voor het specialistisch onderhouden en reinigen van woonventilatiesystemen. Vervuiling van ventilatieroosters, toe- en afvoerventielen, ventilatoren, filters en luchtkanalen heeft een negatief effect op de capaciteit van de ventilatie-installatie met als gevolg een mindere kwaliteit van het binnenmilieu. Periodieke en juiste reiniging van alle relevante onderdelen van het woonventilatiesysteem voorkomt dit.

Lees verder…

Thermische isolatie belangrijker bij renovatie

thermische isolatiePer 1 juli 2013 zijn er aantal wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012. Zo zijn er een aantal nieuwe eisen van de herziene Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) doorgevoerd. De eisen ten aanzien van de thermische isolatie bij renovatie zijn verder aangescherpt.

Lees verder…

HSB Gevelelement van WEBO getest op luchtdichtheid

Medewerkers van BAM vertellen in deze video over de passiefhuis renovatie van de hobbykamerwoningen aan De Lutte- en Denekampbrink in Enschede.

Het nieuwe kantoor van Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen in Middelburg werd op maandag 8 juli door minister Stef Blok officieel geopend. Het betreft een voormalige graansilo aan de Kleverskerkseweg 49, die een ingrijpende gedaanteverwisseling onderging. Eerder ontving Rothuizen de Passief Bouwen Award 2012 voor de transformatie.

Lees verder…

Commissioning: bureaucratische noodzaak, vanzelfsprekendheid of uitkomst?

Commissioning Commissioning is een methode voor prestatieborging van bouwprocessen, gebouwen en installaties. Het heeft als doel dat de onderdelen van het gebouw tijdens en na de oplevering voldoen aan de vooraf overeengekomen eisen. De kwaliteit wordt hiermee verhoogd met minder klachten en faalkosten als gevolg. Commissioning wordt op dit moment nog beperkt toegepast maar wint aan belangstelling omdat er een toenemend belang is voor duurzaamheidskenmerken voor gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn BREEAM-NL en LEED. Bij deze keurmerken  is commissioning een verplicht onderdeel om te komen tot certificering.

De belangstelling voor commissioning groeit. In januari van dit jaar is daarom de Dutch Building Commissioning Association (DBCA) opgericht. Dit platform stelt zich ten doel de acceptatie en toepassing van commissioning in Nederland als efficiënte methode voor prestatieborging te vergroten. Building enclosure commissioning, oftewel gebouwschil commissioning kan hier ook onder worden gerekend.

Lees verder…